Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
(Foto: Richard Rood)

'Ik snap de scholieren wel die spijbelen om de politiek te dwingen'

Voor u ligt opnieuw een exemplaar van nhzaken, dat deels in het teken staat van het thema duurzaamheid. Duurzaamheid, het woord dat volgens DWDD afgelopen jaar als woord geschrapt moet worden, omdat het teveel wordt gebruikt c.q. misbruikt.

Inmiddels stapelen de rapporten zich op over de kosten van klimaatverandering. Ik snap de scholieren wel die spijbelen om de politiek te dwingen meer maatregelen te nemen. Immers, onze huidige scholieren en jongeren dreigen we op te zadelen met problemen en kosten die er niet om liegen.

Hoe mooi is het dan om te lezen, dat er bedrijven zijn die niet wachten op de politiek en hun verantwoordelijkheid nemen door nu al maatregelen te nemen, zonder verplichtingen vanuit de overheid. Soms uit puur commerciële overwegingen en soms vanuit een passie en vaak beide. Natuurlijk is het lastig om maatregelen te nemen. Hoeveel invloed op wereldschaal heeft het als één bedrijf haar CO2 uitstoot reduceert? Dit is de spreekwoordelijke zandkorrel die verdwijnt uit een hoop zand waar niemand iets van merkt… Totdat er veel meer zandkorrels verdwijnen en de berg uiteindelijk toch zichtbaar kleiner wordt.

Zelf zie ik dat ondernemers veel bezig zijn met hun dagelijkse handel. Prioriteit ligt bij omzet, kosten, personeel en financiering. Duurzaamheid staat maar zeer zelden in de top 4 van een ondernemer. Toch is dat niet waar, want duurzaamheid zit in al die onderwerpen. Je kunt meer omzet scoren met duurzaamheid, de (werkelijke) kosten van duurzame oplossingen zijn lager, personeel werkt graag bij duurzame bedrijven en financiële instellingen willen geen negatieve verrassingen bij hun klanten. Laat duurzaamheid nu op al die prioriteiten van de ondernemer een positieve invloed hebben.

Overigens wordt duurzaamheid vaak in één adem genoemd met energiebesparing en duurzaam opwekken van energie. Dit is een zeer belangrijk onderwerp in kader van de uitstoot van broeikasgassen die de wereld opwarmen. Toch is er nog veel meer te beleven met duurzaamheid. Plastic en ander afval terugdringen en werken naar een circulaire economie. De biodiversiteit in stand houden. Grondstoffen beschikbaar houden voor toekomstige generaties. Er liggen vele kansen voor u als ondernemer om je positief te onderscheiden met duurzaamheid in de concurrerende markt.

Ondernemers, volg het goede voorbeeld van de duurzame initiatieven en pluk ook de voordelen van het toepassen van duurzaamheid in uw bedrijf.

Ik wens u veel inspirerend leesplezier toe met deze nhzaken.

Lex de Kruif Voorzitter netwerk Duurzaam Ondernemen in Noord West Holland (DOinNWH)

Meer berichten