Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

Aan ontslag hangt prijskaartje

Onlangs dwong een medische rechter een werkgever om zijn langdurig zieke werknemer te ontslaan. Reden: werkgevers kunnen in deze situatie achteraf compensatie krijgen voor de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Werknemers hebben hier recht op als ze ontslagen worden na een dienstverband van twee jaar of langer.

Trouw berichtte onlangs over een recente uitspraak van het Scheidgerecht Gezondheidszorg waaruit blijkt dat de rechter de werkgever van een medisch specialist dwingt om hem te ontslaan. Het medisch scheidsgerecht doet bindend uitspraak in conflicten in de zorg. Op deze manier kan de arts, die al twee jaar arbeidsongeschikt is en vanwege een terminale ziekte ook niet meer zal terugkeren, een transitievergoeding krijgen van zijn oude baas. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het baanverlies.

Prijskaartje

Wanneer de werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan de werkgever afscheid van hem of haar nemen. Aan dit ontslag hangt wel het prijskaartje van de transitievergoeding. Dit weerhoudt werkgevers er vaak van om langdurig zieke werknemers te ontslaan, ze houden dan liever de arbeidsovereenkomst in stand. Zo ontstaan de zogenaamde slapende dienstverbanden. En zolang de werknemer ziek blijft, hoeft er geen loon meer worden betaald. De verplichting om loon door te betalen vervalt immers na twee jaar.

Meer berichten