Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Hans de Boer wil dat burgers en bedrijfsleven ontzorgd worden in het klimaatakkoord.
Hans de Boer wil dat burgers en bedrijfsleven ontzorgd worden in het klimaatakkoord. ((Foto: Inge van Mill))

'Ontzorg burgers en bedrijfsleven in het Klimaatakkoord'

'Het is niet nodig dat burgers en bedrijven een hoge rekening betalen voor CO2-reductie. Dat kan en mag niet het gevolg zijn van het Klimaatakkoord.' Dat stelt VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer. "Doel moet zijn, dat we ondernemers de kans geven te innoveren en efficiënte verduurzamingsoplossingen in een behapbaar tempo door te voeren. En burgers en bedrijven volledig te ontzorgen bij verduurzaming van hun woning en vervoersmiddel", schrijft VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

De Boer hekelt de polariserende discussie over de lasten van het Klimaatakkoord, die leidt tot afbrokkelend maatschappelijk draagvlak en onzekerheid bij burgers, mkb-ondernemers en investeerders. En dat terwijl het Klimaatakkoord feitelijk vooral een investeringsopgave en niet zozeer een inkomens- en lastenopgave, aldus VNO-NCW. "Er zal tot en met 2030 voor tientallen miljarden moeten worden geïnvesteerd, maar de energielasten voor burgers en bedrijven lopen tussen 2021 en 2030 relatief beperkt op met 100 miljoen euro per jaar."

Herverdelingspolitiek

Volgens de ondernemingsorganisatie moet deze stijging evenwichtig worden verdeeld, maar kan en mag een dergelijke relatief geringe opgave niet de inzet worden van inkomens- en herverdelingspolitiek. "Duidelijk moet worden dat burgers en ondernemers zichzelf helemaal niet in de schulden hoeven te storten." VNO-NCW wijst erop, dat voor de verduurzaming van woningen én bedrijfspanden slimme oplossingen bestaan om bewoners en bedrijfsleven financieel volledig te ontzorgen. Ook moet Nederland niet sneller willen elektrificeren dan de internationale auto-industrie: "De huidige conventionele automobilist en bestelbusrijder wil op enig moment best naar de elektrische (accu- of waterstofauto), mits de kosten die hiermee gepaard gaan beteugeld worden."

Beprijzen CO2-uitstoot

Het bedrijfsleven ziet verder het beprijzen van CO2-uitstoot als de meest effectieve en efficiënte manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, mits dit gebeurt op het niveau van de werkelijke markt: idealiter op wereldniveau en praktisch op EU-niveau. VNO-NCW bepleit daarom, dat de Nederlandse politiek haar pijlen richt op Brussel voor een hogere CO2-prijs en/of overgaat tot het opkopen van emissierechten, zodat ambitieuzer beleid in Nederland niet leidt tot hogere uitstoot elders.

Meer berichten