Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Het Noordzeekanaal.
Het Noordzeekanaal. ((Foto: aangeleverd))

Onderdompelen in het Noordzeekanaal

Sinds 2016 bundelen regionale ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties boven het Noordzeekanaal zich tot Economisch Forum Holland boven Amsterdam in de overtuiging dat je alleen met elkaar een krachtig geluid kunt laten horen. Ook is er behoefte om Holland boven Amsterdam duidelijker te manifesteren, omdat de (voor)oordelen van mensen buiten de regio sterk zijn en meestal niet kloppen met de werkelijkheid.

De nieuwe voorzitter van het Forum is Friso de Zeeuw. Ook hij bundelt zijn krachten, kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling, TU Delft). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie. Hij gooit graag een steen in het water om te zien hoeveel kringen het oplevert.

Ambitie van de voorzitter

De Zeeuw is gecharmeerd van het gebied Holland boven Amsterdam in al zijn facetten. "Het bestaat uit zes heel verschillende regio's, het herbergt een zeer divers bedrijfsleven: technisch, industrieel, agrarisch toeristisch en recreatief. Ook de ICT en dienstverlenende sectoren zijn goed vertegenwoordigd in Holland boven Amsterdam. De ondernemers zijn daadkrachtig, hardwerkend en mondig en zeggen zonder omhalen waar het op staat. Daarbij heeft een groot deel van het gebied een historisch waardevol landschap met afwisselende natuur. Dat levert tegelijkertijd spanning op als het gaat om de ruimtelijke inrichting, denk alleen maar aan de plaatsing van windmolens."

Hij vervolgt met: "Deze gevarieerde regio heeft in al zijn differentiatie een grote economische kracht, die ik graag de boventoon laat voeren. Wij moeten nog meer uitstralen, roepen en laten zien. Het verbaast mij dat er nog steeds gesproken wordt over een krimpgebied. Wij hebben daar soms echt last van, ik verwijs naar het waardeloze provinciale woningbouwbeleid in de afgelopen jaren. Ik heb besloten dat we degenen die nu nog durven te spreken over krimp en de rem op onze regio willen zetten langdurig onder te dompelen in het Noordzeekanaal."

De missie van het Forum

Holland boven Amsterdam kent een competitief, innovatief en eigenzinnig bedrijfsleven. "Het Forum wil dat dit zo blijft. Dit is mogelijk als de randvoorwaarden voor een goed draaiende economie verbeteren. Van belang hierbij is een optimaal vestigingsklimaat voor een variëteit aan bedrijven, een goed woonklimaat voor hun medewerkers en de daarmee verbonden voorzieningen zoals onderwijs, een goede weginfrastructuur en openbaar vervoer netwerk en vooral ook voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Het Economisch Forum neemt ook medeverantwoordelijkheid voor bredere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, landschap en biodiversiteit. Uiteindelijk zijn die ook bepalend voor het vestigingsklimaat van de toekomst."

Een van die maatschappelijke opgave is de energietransitie. "Het bedrijfsleven wil hier zeker een bijdrage aan leveren door te innoveren, hun bedrijfsvoering aan te passen en samen te werken. Dit betekent dat beleidsmakers niet de dienst mogen uitmaken en het bedrijfsleven in een keurslijf forceren. Plannen moeten aansluiten op het investeringsritme van het bedrijfsleven. De eerste aanzet voor de Regionale Energie Strategie (RES) die ik zag, kwam over als een bureaucratische nachtmerrie. Dat moet anders."

Enkele regio's in het gebied Holland boven Amsterdam maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). "IJmond, Zaanstreek en mijn eigen Waterland hebben een dubbele oriëntatie, zowel naar het zuiden, met de hoofdstad als natuurlijk centrum, als naar het noorden. Dat is helemaal niet erg, daar kun je als bedrijfsleven juist opportunistisch van profiteren. Je moet bestuurlijke grenzen sterk relativeren. Kijk naar de buitengrens van de MRA. Daar hoort Lelystad wél bij en Alkmaar niét. In ruimtelijk-economisch opzicht slaat dat nergens op. Het is een wezenloze strategie om 'graag bij de MRA te willen horen'. Het bedrijfsleven moet zijn eigen organisatievormen en begrenzingen kiezen. Samenwerking staat voorop, maar krachtenbundeling tegenover het Amsterdamse geweld is soms het meest effectief. Denk weer aan de woningbouw en de investeringen voor infrastructuur."

Vastlopen voorkomen

De infrastructuur heeft weinig extra capaciteit. "Op verschillende plekken dreigt het in Holland boven Amsterdam vast te lopen. Het blijkt dat het logistiek onvermijdelijke verkeer, goederentransport en bedrijfsvervoer, daarvan de dupe is. Friso de Zeeuw: ''Dat is een van de redenen dat we de kaarten beperkt op asfalt zetten. De verbinding A8 – A9 moet er komen, maar met een excellent gebiedsplan. De ring rond Alkmaar verdient opwaardering. Het Openbaar Vervoer heeft daarnaast een enorme extra push nodig, evenals het snelfietspadennet en het georganiseerd bedrijfsvervoer."

Op het gebied van de elektriciteitsvoorziening loopt het vast als er niet op tijd grootschalig wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van het netwerk. "Economische ontwikkelingen zijn hiervan afhankelijk, zeker gezien de aantrekkingskracht van onze regio op bijvoorbeeld datacenters. Ook dit item staat hoog op onze hitparade. Er valt veel te doen, samen te werken en soms te vechten. Holland boven Amsterdam is die moeite waard!"

'Noord-Hollanders laten zich niet in een keurslijf stoppen!'

Meer berichten