Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties.
Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties. ((Foto: Bas Beentjes))

Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties

Ondernemers kunnen sinds 9 april subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor € 1.728.000 beschikbaar.

Eerder zijn subsidies verstrekt voor onder andere onderzoek naar de aansturing van warmtepompen, het combineren van het vervoer van (statiegeld)verpakkingen en voor de verwerking van restmest. De subsidie is onderdeel van de regeling MKB Innovatiestimulering Regio's en Topsectoren (MIT).

Tot en met 10 september 2019 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro). Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling, dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject. Meer informatie over de MIT-subsidie is te vinden op www.noord-holland.nl.

Meer berichten