Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Recentelijk vond het symposium Circulaire werklocaties plaats.
Recentelijk vond het symposium Circulaire werklocaties plaats. ((Foto: aangeleverd))

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst

Van het aantal pakketten dat retour wordt gestuurd tot het lokaal hergebruiken van onder meer metalen, papier en karton. Tijdens het symposium Circulaire werklocaties 2050 presenteerden architecten, ontwerpers en adviseurs hun kijk op de bedrijventerreinen en kantoorparken in 2050.

Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw, beet in Pakhuis De Zwijger het spits af. Volgens hem is het belangrijk om nu al te kijken naar de toekomst. "De economie verandert rap. Kijk maar naar de huidige winkelstraat waar steeds meer uit verdwijnt. Bedrijven moeten daarop inspringen en mee veranderen. De provincie kan daarbij helpen door flexibel te zijn in regelgeving. Ook willen we graag nieuwe vormen uitproberen."

De vraag hoe kantoorparken en bedrijventerreinen er over 30 jaar uitzien werd door de drie deelnemende teams tijdens het symposium (deels) beantwoord. Elk team kreeg in februari een bestaand terrein voorgeschoteld waar zij hun creativiteit op konden loslaten: Atlaspark in Amsterdam en Sloterdijk in Amsterdam en het gebied tussen het spoor en de A4 ten zuidoosten van Hoofddorp.

De resultaten van de teams zijn te zien en te lezen op www.noord-holland.nl.

Meer berichten