Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
De Brexit zal gepaard gaan met de nodige fiscale en economische gevolgen voor de transportsector.
De Brexit zal gepaard gaan met de nodige fiscale en economische gevolgen voor de transportsector. ((Foto: aangeleverd))

De Brexit en de gevolgen voor transportsector

Het Verenigd Koninkrijk heeft 23 juni 2016 ervoor gestemd om de Europese Unie te verlaten. Deze zogenoemde Brexit heeft veel gevolgen voor de transportsector. Met 8% van de Nederlandse export is het Verenigd Koninkrijk de tweede handelspartner van ons land. Zet je dit om in cijfers dan exporteren wij voor circa 38 miljard euro aan goederen naar dit land, terwijl er voor 21 miljard euro aan goederen geïmporteerd wordt. Gezien de importantie van het Verenigd Koninkrijk als handelspartners van Nederlandse bedrijven is de Brexit een echt hoofdpijndossier.

Ook na de Brexit blijft het BTW nultarief geldenCargorilla Logistics is continu op de hoogte van de laatste douaneontwikkelingen omtrent de Brexit. Een woordvoerder vertelt: "Juridische contracten zijn misschien niet het eerste waar je aan denkt bij de Brexit. Het is echter zeer belangrijk om deze na te gaan lopen en waar nodig deze te herzien. Veel juridische contracten binnen de transportwereld zijn op dit moment enkel geldig voor export en import binnen de Europese-Unie. Als de Brexit éénmaal definitief is, behoort het Verenigd Koninkrijk echter niet meer tot de EU. Er zijn verschillende manieren om juridische contracten Brexit proof te maken. Pas de 'materiëlematerial adverse change' clausule toe in het contract. Hiermee kun je opnieuw over een langlopend commercieel contract onderhandelen vanwege een onvoorziene verandering in de omstandigheden, in dit geval de Brexit. Besteed in langlopende contracten afgesloten met een partner bijzonder aandacht aan wie verantwoordelijk is voor extra belastingen of douanekosten na de Brexit. Controleer het territoriale bereik van de belangrijke contracten. Beperkingen in territoriaal bereik zijn heel gebruikelijk met betrekking tot concurrentiebedingen of in distributiecontracten.Indien het territoriale bereik van een contract (clausule) beperkt is tot 'de EU' kan er onzekerheid zijn of dat nog steeds het Verenigd Koninkrijk omvat na de Brexit."

Fiscale en economische gevolgen

De Brexit zal gepaard gaan met de nodige fiscale en economische gevolgen die door zullen werken in het Verenigd Koninkrijk zelf, maar ook in de landen die handel bedrijven met het land. "We zetten een paar fiscale en economische gevolgen voor u op een rijtje. Veel economen voorspellen een devaluatie van de Britse pond van zo'n 15 tot 20%. Deze devaluatie zal een grote impact op de financiële markten en prijzen in het Verenigd Koninkrijk. Door de devaluatie zullen er minder producten ingevoerd worden door bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze bedrijven zal het namelijk duurder worden om producten in te voeren. De devaluatie van de Britse pond heeft wel als gevolg, dat Britse producten goedkoper worden voor de EU-landen en dat er dus meer goederen uit het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd naar het vasteland.

Nultarief

Ook na de Brexit blijft het BTW nultarief gelden. Echter zullen de formaliteiten wel wijzigen, omdat er geen sprake meer is van een zogenaamde intracommunautaire levering. Bedrijven kunnen nog wel voor het nultarief in aanmerking komen, maar dan dient men wel zo veel mogelijk bewijsstukken te kunnen overleggen waaruit blijkt dat de goederen zijn uitgevoerd. Denk aan een exemplaar van vervoersbescheiden, van uitvoeraangiften uit de EU, kopieën van vrachtbrieven, correspondentie met de buitenlandse afnemer en kopiefacturen ten name van de buitenlandse afnemers

Douane

Op dit moment behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de Europese Unie waardoor het nog lid is van de douane-unie. Hierdoor zijn in principe dezelfde regels en tarieven in elke lidstaat van toepassing. Een douane-unie heeft vele voordelen voor haar leden. Goederen kunnen worden vervoerd naar andere lidstaten zonder verdere betaling van douanegelden of verdere douaneformaliteiten als deze in 'vrije circulatie' zijn. Dit houdt in dat alle invoerrechten zijn betaald en alle invoerformaliteiten zijn vervuld. Alle EU-lidstaten hanteren dezelfde externe tarieven jegens derde landen. Hierdoor profiteren alle lidstaten van de preferentiële tarieven die overeen zijn gekomen in het kader van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU. Echter, als de Brexit éénmaal een feit is, vervallen bovenstaande voordelen. Een aantal douanegevolgen van de Brexit. Er zullen invoerrechten betaald moeten worden voor goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze rechten worden berekend over de douanewaarde, bestaande uit de aankoopwaarde van de goederen en de vracht- en verzekeringskosten tot aan de binnenkomst van de goederen in de EU. Tevens zal het Verenigd Koninkrijk ook invoerrechten gaan heffen over Nederlandse producten. Er zal bij de import en export met het Verenigd Koninkrijk vaker een vergunning als het EUR1-Certificaat nodig zijn. De Sagitta-codes worden ingevoerd. Dit zijn wettelijke codes die door de computersystemen worden gebruikt bij de douane aangifte van goederen.

Bron: www.cargorilla.nl

Meer berichten