Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Duurzaam doorpakken.
Duurzaam doorpakken. ((Foto: aangeleverd))

Coalitie Noord-Holland 'Duurzaam doorpakken!'

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni 2019 hun plannen voor de komende vier jaar.

Het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.

Nieuwe samenwerking

Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen, geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit zes gedeputeerden. Van GroenLinks Zita Pels (onder andere financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (onder andere duurzame energie en klimaat). Voor de VVD worden de gedeputeerden Cees Loggen (onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (onder andere natuur, landschap en bodemdaling). De gedeputeerde van D66 is Jack van der Hoek (onder andere economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) voor en van de PvdA Adnan Tekin (onder andere mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu).

Meer berichten