Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Column

Column: Maak van opvolging een succes

Specialisten zonder emoties

Liane de Ruijter is samen met haar zus Carola eigenaar van het bedrijf Succesvolle Opvolging en voorzitter van de vereniging Familiebedrijven Noord-Holland. Met hun team begeleiden ze familiale ondernemers die serieus nadenken over hun toekomst, die groei en professionalisering ambiëren en die de familieband waardevol vinden.

"Opvolging is een periode waarin veel gebeurt. Het is een zeer belangrijk moment voor het voortbestaan van het bedrijf. Opvolging wordt als het meest kwetsbare moment in een familiebedrijf gezien. Succesvolle familiebedrijven zijn al vroeg bezig met opvolging. In veel gevallen wordt opvolging slecht, veel te laat of niet voorbereid. De redenen hiervoor zijn divers.Ook komt het regelmatig voor dat de overdragende generatie nog te weinig vertrouwen heeft in de kwaliteiten van hun opvolger. En volgende belangrijke reden voor het uitstellen is de angst voor conflicten. Juist wanneer het om opvolging gaat, dienen er keuzes te worden gemaakt. Niet elke keuze zal door eenieder als positief worden ervaren en daarom wordt het keuzemoment steeds uitgesteld. Bij succesvol ondernemerschap hoort een succesvolle opvolging. Familiebedrijven die succesvol continueren, zijn doorgaans serieus bezig met de toekomst van hun bedrijf. En opvolging is hierin een belangrijk strategisch onderdeel.

Het is verstandig om specialisten op verschillende terreinen te betrekken bij het overdragen van uw bedrijf. Naast de accountant, is er vaak nog een fiscalist, een jurist en in geval van verkoop aan een derde een overname-adviseur en een waarderingsdeskundige die worden ingeschakeld. Echter, deze personen zijn doorgaans niet opgeleid om de emoties, die er altijd spelen, in goede banen te leiden. Daar ligt hun expertise vaak juist niet. Dit is dan ook één van de meest voorkomende fouten die gemaakt wordt in het opvolgingsproces. De opvolging wordt vanuit de 'harde', zakelijke kant aangevlogen, terwijl het eerst gaat om de mens achter de ondernemer, oftewel de 'zachte kant' van opvolging. Families die succesvol zijn in het overdragen van het bedrijf, kiezen ervoor om met de familie echt in gesprek te gaan. Juist niet zaken ontlopen, maar belangrijke bespreekpunten op tafel leggen onder begeleiding van een neutrale ervaren familiebedrijfsbegeleider. Hiermee voorkom je dat teveel in de ratio blijven hangen en de emoties er later alsnog uitkomen."

Meer berichten