Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

Informatieplicht energiebesparing voor ondernemers

Dit jaar gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Dat houdt in dat sinds 1 juli zo'n 125.000 bedrijven en organisaties wettelijk verplicht zijn om in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

WMKB-Nederland en VNO-NCW willen ondernemers ondersteunen en op de hoogte brengen van deze nieuwe verplichting. Daarom zetten zij in samenwerking met 55 partners de WATTjemoetweten.nl campagne op. Op de website kunnen ondernemers achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zoja, hoe ze dat kunnen doen.

De partners zijn brancheverenigingen, regionale ondernemersverenigingen, binnenstadverenigingen, parkmanagementorganisaties en andere lokale of regionale ondernemersverenigingen. Zij onderhouden korte lijnen met de ondernemers. Om de ondernemers te bereiken maken partners gebruik van de toolkit met communicatiematerialen die op de website staat.

Meer weten over de Informatieplicht Energiebesparing: WATTjemoetweten.nl.

Meer berichten