Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

Flexibel werken: vrijheid in mobiliteit

Nederland kenmerkt zich door een flexibele arbeidsmarkt. Het aandeel variabele dienstverbanden en het aantal zzp'ers ligt bij ons hoger dan in het buitenland. Logisch dat ook de zakelijke mobiliteit daarop wordt aangepast.

De groei van flexibele arbeid is in ons land sterker dan in andere Europese landen. In 2018 waren er bijna 2 miljoen werknemers zonder vaste arbeidsrelatie. Oproep- en invalkrachten vormen de grootste groep: in 2018 waren zij met 539.000. Daarmee maakten zij 27% uit van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Hun aantal is sinds 2003 meer dan verdubbeld.

Meer berichten