Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Begin op tijd. Dat is het advies dat Steltenpool iedere betrokkene bij de overdracht van een (familie)bedrijf wil meegeven.
Begin op tijd. Dat is het advies dat Steltenpool iedere betrokkene bij de overdracht van een (familie)bedrijf wil meegeven. ((Foto: aangeleverd))

Familiebedrijven van grote importantie voor Deloitte

Deloitte is een accountantskantoor dat tot de big four behoort. Naast de traditioneel grote, vaak beursgenoteerde bedrijven bedient Deloitte ook het MKB. Dit doen ze in Noord-Holland vanuit vestigingen in Hoorn en Alkmaar. Familiebedrijven vormen een tak die erg belangrijk is voor Deloitte. Accountant en financieel expert Joost Steltenpool (37) vindt het niet meer dan logisch om de sparringpartner van de DGA te zijn. "Wij gaan naast de ondernemer staan om deze beter te maken. Dat doen we door zaken, informatie en inzichten met elkaar te delen."

Steltenpool stelt dat er in het kader van bedrijfsoverdracht twee thema's zijn. "Ouders willen hun kinderen/opvolgers niet te kort doen. Daarnaast willen ze nog wel controle/zeggenschap houden over het bedrijf dat ze overdragen. Ze vinden het moeilijk om wat ze met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd los te laten." Er kunnen complicaties optreden als er tijdens de verdeling meer kinderen in het spel zijn. Dan rijst vraag of ze allen even geschikt zijn. "Het is voor ondernemers lastig om liefde voor de kinderen en de zaken gescheiden te houden. Dat levert soms dilemma's op. Geef je het ene kind het bedrijf en het andere een groot geldbedrag?"

All round adviseur

Steltenpool is van huis uit accountant en heeft zich door de jaren heen tot financieel expert ontwikkeld. "Ik ben doorgegroeid naar all round adviseur. Ik houd me ook bezig met allerlei andere vertrouwenskwesties en financieringsvraagstukken." Op beide kantoren van Deloitte kunnen ze - om familiebedrijven met raad en daad bij te staan - putten uit veel ervaring. Ze hebben een team van fiscaal specialisten. Die helpen om een bedrijfsoverdracht fiscaal optimaal te laten verlopen. Daarnaast beschikt Steltenpool over een team dat de financiële waardering van de bedrijven doet. "Ik ben een luisterend oor en de spin in het web. Soms speel ik de good guy, een andere keer de bad guy. Als dat in het belang van het proces is, dan doe ik dat." De samenwerking vindt hij echter het meest belangrijke. Plus dat de families bij elkaar blijven en de zaken voortzetten.

Eisen

Begin op tijd. Dat is het advies dat Steltenpool iedere betrokkene bij de overdracht van een (familie)bedrijf wil meegeven. Veel ondernemers schuiven dat voor zich uit. De waan van de dag is vaak leidend. "Er is een fiscale regeling voor de bedrijfsopvolging, de Bedrijfsopvolgingsregeling. Wil je van de regeling gebruik maken, dan zitten daar heldere voorwaarden aan vast. Onder andere het dienstbetrekkingsvereiste van de opvolgende partij van zesendertig maanden alsmede het bezitsvereiste van de overdragende partij van vijf jaar. Je kunt dus stellen dat het minimaal vijf jaar duurt om een bedrijf over te dragen." Bovendien is het ook handig om tijdig te beginnen om de emoties rondom een bedrijfsoverdracht te verwerken. En om de financiering te regelen. "Ook het vertrouwen in de overnemende partij moet groeien. Dit is een organisch proces. Dat heeft zijn tijd nodig."

Meer berichten