Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
(Foto: )

Grote uitdagingen

De afgelopen weken hebben we ten behoeve van de voorbereiding van de Rijksbegroting 2020 de nodige informatie over de staat van de Nederlandse economie gekregen. Kort samengevat is de basis goed op orde en ondanks onze internationale afhankelijkheid wordt er voor 2020 een economische groei verwacht. Goed nieuws en tegelijkertijd ook de nodige winstwaarschuwingen. De impact van Brexit zonder deal en de verergerde handelsoorlog tussen de VS en China kunnen allemaal het gunstige beeld fors verstoren.

Los van dit internationale perspectief hebben we nationaal ook de nodige uitdagingen. Er is alle aanleiding om te investeren in een duurzame toekomst van Nederland. Ik noem wat voorbeelden die de urgentie kunnen duiden: de overbelaste spoorinfrastructuur vraagt om forse investeringen, de energietransitie staat hoog op de agenda en vraagt om investeringen, de enorme en steeds groeiende vraag naar woningen, ons elektriciteitsnet kan de vraag eigenlijk niet meer aan en - niet in de laatste plaats - waar halen we de mensen vandaan om de investeringen ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden? Grote uitdagingen die vragen om een consistent en toekomstgericht beleid. Op de derde dinsdag van september weten we meer.

Hoe staat het er eigenlijk met onze regio voor? Sinds kort laat de regio jaarlijks de Economische Verkenningen opstellen, dit naar analogie van de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Komende 3 oktober organiseren wij in het kader van de Maand van het Werk de bijeenkomst UPDATE HBA, waarin de Economische Staat van onze regio wordt toegelicht: www.nhn.nl/event/update. Henri de Groot, Hoogleraar aan de VU zal dan op het onderzoek ingaan en de beleidsimplicaties schetsten.

Zonder diep op alle details in te willen gaan, springt er een aantal zaken uit. Onze regio heeft een gezonde economische groei, iets lager dan het nationaal gemiddelde. Er ligt echter ook een groot aantal uitdagingen. De belangrijkste is zonder meer de vraag waar we medewerkers van de toekomst vandaan halen. Daarnaast in willekeurig volgorde: hoeveel woningen bouwen we en hoe snel kunnen we die eigenlijk realiseren? Kan onze energie infrastructuur de energietransitie wel aan? En tot slot, hoe houden we de regio bereikbaar? Alle aanleiding voor een 'Holland boven Amsterdam Prinsjesdag'.

Thijs Pennink

Directeur Ontwikkelingsbedrijf

Noord-Holland Noord

Meer berichten