Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

'Hulde aan familiebedrijven'

Deze editie van nhzaken staat in het teken van familiebedrijven. Met recht, want zij maken het verschil. Zeker in onze regio vormen ze het hart van de economie.

Vaak denken we aan de familiebedrijven in de landbouw. Dat is ook logisch. Generatie op generatie zijn zij bij uitstek experts op hun vakgebied en combineren ze vakkennis met een geweldige handelsgeest en een internationale oriëntatie. Het zijn de Noord-Hollandse bollen-, groente- en fruitbedrijven, die je tot in alle uithoeken van de wereld tegenkomt.

Ook in andere sectoren staan familiebedrijven als een huis: in de bouw, in de techniek en in de horeca. In nieuwe sectoren als bijvoorbeeld marketing en ICT is er een (nieuwe) generatie ondernemers, die - soms op de zolderkamer begonnen - hun eigen stempel op succes drukken.

Het geheim van de smid

Wat is het geheim van deze bedrijven? Vaak zijn het stabiele factoren in een steeds sneller veranderende economie. Niet alleen winst maken, maar de continuïteit van de onderneming, voor de volgende generatie, staat centraal. Dat heeft positieve gevolgen op de cultuur en op het handelen. Hoe vaak hoor je niet van medewerkers, die nog 'door de vader van de huidige eigenaar' zijn aangenomen. Dat geeft trots en verbondenheid. Investeringen staan in het teken van een gezonde bedrijfsvoering op de langere termijn. Beslissingen kunnen snel worden genomen, familiebedrijven hebben niet zoveel last van ingewikkelde besluitvormingsprocedures. Snel betekent zeker niet onzorgvuldig en ondoordacht.

Samen met het Economisch Forum

Als Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zijn wij de 'koepel van de koepel'. Bij ons zijn vrijwel alle bedrijvenverenigingen in de regio West-Friesland aangesloten. Daarmee weten we een gezamenlijke vuist te maken: in de regio naar de zeven gemeenten, samen met onze collega's in het Economisch Forum in Holland Boven Amsterdam en ook naar onze gesprekspartners in de provincie en in de Metropool Regio Amsterdam.

Parels en partners

In de kern verenigingen wij individuele bedrijven. In onze structuur en in onze werkwijze geven wij daar invulling aan. Naast de traditionele verenigingsstructuur werken wij met 'parels' en 'partners'. Parels zijn die bedrijven die écht het verschil maken: door hun economische positie, door hun innovatiekracht of door het feit dat zij vanuit West-Friesland (letterlijk) Nederland, Europa of de wereld veroveren. Vaak maken wij de vergelijking met de Gouden Eeuw. Ook toen was het de Westfriese nuchtere mentaliteit en handelsgeest waarmee we de wereld veroverden. West-Friesland heet niet voor niets 'Amsterdam Golden Age'. Die individuele bedrijven halen we af en toe bij elkaar, we geven ze een bijzondere positie binnen de WBG en doen ook een appél op hen om hun expertise in te zetten om West-Friesland nog beter op de kaart te zetten.

Als ik de lijst van onze 'parels' overzie, dan zijn dat heel veel familiebedrijven. En dat is niet verbazingwekkend, als je kijkt naar bovenstaande kenmerken. Het is goed, dat ook in de landelijke politiek het belang van familiebedrijven wordt benadrukt. De huidige staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keizer heeft er een speerpunt van gemaakt. In onze regio hebben we dat ook onderkend. En gelukkig NHZaken ook!!

Hans Huibers,

voorzitter Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en bestuurslid Economisch Forum Holland boven Amsterdam

Meer berichten