Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

column Nieuwe kansen 'Inclusief werkgeverschap'

Vol verwachting een nieuw jaar instappen, zo voelt het om weer te beginnen na enkele weken zomervakantie. Terugkomen met nieuwe ideeën, volop energie en zin in de komende maanden waarin veel staat te gebeuren. Wat voor moois gaat het komende jaar ons brengen?

In de afgelopen periode bleven bijstands- en WW-uitkeringen laagterecords breken. Maar er zitten nog steeds mensen in een uitkering, terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt verder oplopen. Wat kunnen wij betekenen in de aanpak van deze mismatch tussen vraag en aanbod?

Kort voor de zomer is het Arbeidsmarktdashboard Noord-Holland Noord gestart (zie www.ArbeidsmarktInzicht.nl). Hiermee maken we onder meer zichtbaar waar tekorten (en overschotten) op de regionale arbeidsmarkt zijn. Dit biedt kansen voor het onderwijs om onderbouwde keuzes te maken welke opleidingen wel of niet aan te bieden. En om leerlingen gerichter te interesseren voor studies met een goed arbeidsmarktperspectief.

Meer inzicht is een relatief kleine stap op weg naar een betere match op de arbeidsmarkt en het dashboard is daarin een van de schakels. Technologie inzetten om het matchingsproces efficiënter en effectiever te laten verlopen is een ander onderdeel van onze aanpak. Samen met enkele regionale werkgevers, privaat en publiek, onderzoeken we welke methoden aansluiten bij de behoeften van onze regio. Dit innovatieteam komt binnen afzienbare termijn met een advies over welke matchingtools en proefprojecten we in deze regio kunnen inzetten. Voorbeelden: een hack lab, apps om medewerkers inzicht te geven in hun talenten, een employabilitycenter en branchegerichte opleidingen.

Ook zogeheten 'inclusief werkgeverschap' kan bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod. De mensen die nu nog in een uitkering zitten, hebben over het algemeen wat extra tijd en aandacht nodig om te kunnen werken. Bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap. Juist familiebedrijven zijn goed in staat die tijd en aandacht te geven, is mijn ervaring. En wij kunnen bedrijven dan weer helpen om van deze werkrelaties een succes te maken, onder meer door de inzet van Harrie Helpt-trainingen.

Dit zijn in het kort enkele voorbeelden van de inzet in onze regio om vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Er is nog veel meer te vertellen. En dat gaan wij - en andere werkgevers - ook doen. Bezoekt u bijvoorbeeld eens NV Noord-Holland Noord. Een talkshow door, voor en met ondernemers. De eerstvolgende is 1 oktober (www.nvnhn.nl). Ook 1 oktober: de banenmarkt van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord en Kracht on Tour, in het AFAS Stadion te Alkmaar. Een perfecte plek voor werkgevers om in contact te komen met werkzoekenden! Neem deel aan de Kom Binnen bij Bedrijvendagen in West-Friesland, 7 t/m 12 oktober, of Het Grootste Werkfestival en Goede doel diner in Alkmaar 31 oktober. Oktober is tenslotte Maand van het Werk, en kennisdelen en elkaar ontmoeten draagt bij aan een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt!

Met een fris hoofd, een uitgerust lijf en volop nieuwe ideeën ga ik er weer tegenaan. U toch ook?

Sharon Smit

Directeur RPAnhn

Meer berichten