Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Sharon Smit: "De deuren zijn niet zozeer gesloten, maar soms zoek je naar de deurknop."
Sharon Smit: "De deuren zijn niet zozeer gesloten, maar soms zoek je naar de deurknop."

Economisch Forum Holland boven Amsterdam opent deuren

Aan de tafel van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam zijn twee arbeidsmarktorganisaties aangeschoven: RPAnhn en Huis van het Werk. Sharon Smit, directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn), en Occo Koedijker, voorzitter van Huis van het Werk. Beiden zien veel toegevoegde waarde in krachtenbundeling. Hun ambitie is om, samen met het Economisch Forum, de regio boven het Noordzeekanaal verder te versterken.

RPAnhn en Huis van het Werk zetten zich in voor de arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord, ieder vanuit een andere rol. RPAnhn verbindt ondernemers, onderwijs en overheid ten behoeve van een werkende arbeidsmarkt. Huis van het Werk is een HR netwerk voor en door bedrijven om in- en doorstroom van personeel te bevorderen. Beide organisaties werken nauw samen. Smit: "RPAnhn stimuleert initiatieven op het gebied van mobiliteit op de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Huis van het Werk is bij uitstek een organisatie die concreet invulling aan deze initiatieven geeft."

Krachtenbundeling

Het duo vindt de krachtenbundeling van het bedrijfsleven in het Economisch Forum een goede zaak. Koedijker: "De thema's waar het Economisch Forum zich op inzet, hebben impact op de arbeidsmarkt in de regio. Werken, wonen en recreëren kun je niet los zien van elkaar. De arbeidsmarkt is onlosmakelijk verbonden aan de economie en de bedrijvigheid in onze regio." Smit: "Het Economisch Forum vertegenwoordigt ontzettend veel bedrijven. Met elkaar kun je de regio op de kaart zetten als aantrekkelijk woon, werk en leefgebied." Koedijker schetste tijdens de laatste vergadering van het Economisch Forum het beeld van de diverse onderwijsvernieuwingen die zijn georganiseerd op microniveau. "Het komt niet verder dan het eigen bedrijventerrein of de eigen regio. De reden om bij elkaar aan tafel aan te schuiven is om nog meer de krachten te bundelen op het niveau van Holland boven Amsterdam."

Kijk wat er al is

Beiden roepen de regionale ondernemersverenigingen op om verder te kijken en meer verbinding te zoeken. Met elkaar én bovenregionaal waar mogelijk. "Omarm initiatieven als Huis van het Werk", vult Smit aan. Koedijker: "Kijk wat er al is. Zoek contact met organisaties die al een plaats hebben verdiend, die resultaten halen want dan kan er worden gebundeld. Elke regio heeft eigen speerpunten, terwijl de bovenliggende problematiek, zoals arbeidsmarkt en huisvesting, dé thema's zijn! Daar moet je aan werken, daar moet je elkaar vinden en versterken." Smit benadrukt: "Het is belangrijk dat het Economisch Forum daarin het verschil maakt en dat er een soort wederkerigheid in zit. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het voor ons allemaal iets oplevert. Een aantal belangrijke dingen op de agenda krijgen bij zowel de Provincie als bij de ondernemersverenigingen vind ik wel één van de belangrijkste doelstellingen die je met elkaar zou moeten hebben."

Smit: "De deuren zijn niet zozeer gesloten, maar soms zoek je naar de deurknop."

Meer berichten