Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Millennials zien hun loopbaan als onderneming.
Millennials zien hun loopbaan als onderneming. ((Foto: aangeleverd))

Millennials zien hun loopbaan als onderneming

Millennials kijken anders naar werk dan de generaties voor hen. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek, dat de Young Advisory Group verrichtte in opdracht van de branchevereniging NBBU (Nederlandse Bond Vvn Bemiddelings- en Uitzendondernemingen).

Deze andere kijk is problematisch, omdat bestaande instituties nog zijn ingesteld op een ouderwets 20e-eeuws model van een gemiddelde levensloop: opleiding - één carrière - pensioen. Dit veranderen vraagt om een vertegenwoordiging van alle partijen op de arbeidsmarkt.

De millennial is een nieuw soort ondernemer. Niet een letterlijke eigenaar van een bedrijf, maar iemand die zijn of haar carrière beschouwt als symbolische onderneming. Dit uit zich in drie ondernemersvaardigheden die voor een millennial steeds belangrijker zijn om te bezitten: constante aandacht voor zelfontwikkeling, vermogen om keuzes te maken en goede sociale vaardigheden c.q. aandacht voor het netwerk

Arbeidsmarkt

Deze drie vaardigheden sluiten nauw aan bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, die steeds verder wegdrijft van het traditionele model van bovengenoemde levensloop. Uit het onderzoek blijkt, dat opleiding en werk steeds vaker door elkaar heen lopen en werkenden doorlopen meerdere kleine carrières in plaats van één grote. Ondernemingen werken meer dan ooit projectmatig en kennen een steeds kortere levensduur. Een contract voor het leven bij één bedrijf is eenvoudigweg aan het verdwijnen. Omscholen naar een andere carrière kan in de praktijk nog lastig zijn, bijvoorbeeld omdat de toegang tot scholing niet goed geregeld is. De overheid kan hier te hulp schieten, bijvoorbeeld met een garantie tot omscholing als nieuwe sociale zekerheid.

Zelfstandige

Ongeveer 45% van de respondenten verwacht op enig moment in zijn of haar loopbaan als zelfstandige te werken. Toch blijft de preferente contractvorm het fulltime vaste contract. Dit komt doordat zekerheid nog altijd gekoppeld is aan deze contractvorm. Huisvesting is bijvoorbeeld makkelijker te krijgen met een vast contract, omdat daarin voorzieningen zijn getroffen die inkomen garanderen bij ontslag en ziekte.

Generatietoets

Het is belangrijk dat gevestigde partijen oog krijgen voor de eisen en wensen van deze nieuwe groep werkenden, zeker in het licht van de veranderende arbeidsmarkt. De generatietoets is hierin een goede eerste stap. Volgens de NBBU zou heroriëntatie van de polder een mooi vervolg zijn, zodat alle partijen zich vertegenwoordigd weten.

Meer berichten