Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Het wordt voor werkgevers met de nieuwe wet makkelijker om een arbeidscontract te beëindigen.
Het wordt voor werkgevers met de nieuwe wet makkelijker om een arbeidscontract te beëindigen. ((Foto: aangeleverd))

Ontslagrecht goedkoper na 1 januari 2020

Werkgevers gaan minder betalen aan ontslagvergoedingen

Met ingang van 1 januari 2020 gaat een nieuwe wetgeving in omtrent het ontslagrecht, genoemd WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). Ook verloopt er een aantal andere maatregelen in het nieuwe jaar. Tezamen zorgt dit ervoor, dat het ontslagrecht vanaf 2020 een stuk goedkoper wordt.

Het is met name de verlaging van transitievergoeding, die ervoor zorgt dat werkgevers minder gaan betalen aan ontslagvergoedingen, soms is de transitievergoeding zelfs wel 50% minder. Het gaat dan met name om medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar voor wie de transitievergoeding lager uitpakt.

50-plussers

Vanaf 1 januari 2020 gaat de WAB in. Deze wet zorgt ervoor, dat transitievergoedingen omlaag gaan. Daarbij stopt een speciale regeling voor 50-plussers die viel onder de Wet Werk en Zekerheid. Deze regeling uit 2015 hield in, dat werknemers ouder dan 50 jaar bij ontslag ook een maandsalaris per dienstjaar meekregen. Deze regeling komt vanaf volgend jaar te vervallen en wordt vervangen door de regeling die voor iedereen geldt: een derde maandsalaris voor elk dienstjaar dat gewerkt is.

Sneller ontslag

Het wordt voor werkgevers met de nieuwe wet makkelijker om een arbeidscontract te beëindigen. Het belangrijkste verschil is, dat de ontslaggronden waarop iemand ontslagen mag worden (slecht functioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding) niet langer volledig bewezen moeten worden. Ook een gedeeltelijke of een gecombineerde ontslaggrond biedt reden voor ontslag door deze nieuwe wetgeving.

Meer berichten