Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Eindejaarsdrukte op notarieel gebied
Eindejaarsdrukte op notarieel gebied ((Foto: aangeleverd))

Eindejaarsdrukte op notarieel gebied

Als ondernemer is het in bepaalde situaties goed om advies in te winnen bij de notaris. Denk bijvoorbeeld aan de overname van een bestaande onderneming of de uitgifte en overdracht van aandelen.

Ook in de volgende situaties is het goed om advies bij de notaris in te winnen: bij de koop van een bedrijfspand, bij de herstructurering of splitsing van uw onderneming, de verkoop van uw bedrijf en/of de bedrijfsopvolging (al dan niet per testament) en alle zaken rond de opbouw van uw pensioen en ander vermogen.

Tussenkomst

De overheid heeft bepaald dat een aantal ondernemingszaken alleen via tussenkomst van de notaris kunnen wordt geregeld. Bijvoorbeeld de aanpassing van de statuten van de besloten vennootschap of coöperatie. De notaris garandeert dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en dat iedereen alle wettelijke en statutaire regels naleeft. Ook in gevallen waarin de wet niet de tussenkomst van de notaris verplicht, kan het nuttig zijn dat de notaris wordt ingeschakeld. Als twee partijen een overeenkomst hebben bereikt, bijvoorbeeld over de betaling van een geldsom, dan kan een notaris deze overeenkomst notarieel vastleggen. Het grote voordeel hiervan is de executoriale kracht van de notariële akte. Komt één van beide partijen de overeenkomst niet na, dan kan de andere partij direct (executoriaal) beslag leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft. Deze hoeft dus niet eerst een procedure op te starten bij de rechter.

Advies van de notaris

"Begin op tijd met de planning", luidt het advies van Kees van Duin van WOF Netwerk Notarissen uit Enkhuizen/Grootebroek. "We merken elk jaar weer dat december ontzettend veel eindejaarsdrukte met zich meebrengt. Iedereen maakt gedurende het jaar plannen en die moeten eerst langs andere financiële adviseurs. Wij zitten aan het einde van het uitvoeringstraject. Omwille van het resultaat moeten aktes vaak in december passeren. Dat is in de meeste gevallen ook wettelijk verplicht. Daarom hoopt het zich zo op in december.".

Meer berichten