Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl

Thijs Pennink: 'Koersvast blijven in 2020'

Het jaar 2019 bijna ten einde, 2020 volgt. Tijd voor reflectie. Tijd voor het uitspreken van wensen en verwachtingen voor het nieuwe jaar. Wat zal 2020 ons brengen?

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: "De neiging is altijd om terug te blikken. Wat was onze verwachting op de drempel van 2018 naar 2019. Zijn onze verwachting uitgekomen? En zo ja, kunnen we de toen voorziene ontwikkelingen ook doortrekken naar 2020? Een terugblik levert het volgende op: in 2019 zou er duidelijkheid komen over de Brexit, de internationale handelsoorlog was nog niet zo een groot item en niemand verwachtte een nieuw opkoopprogramma van de ECB. En ja, het milieu was belangrijk, maar dat dit tot een crisisachtige sfeer zou leiden hadden we ook weer niet verwacht. Deze terugblik maakt duidelijk dat vooruitblikken een leuke hobby voor futurologen is, maar zeker geen wetenschap waar we onze beslissingen aan moeten koppelen."

Toch blijft de verleiding groot om zelf ook wat te vinden van het komende jaar 2020, al was het alleen maar omdat we koers willen bepalen. "Met mijn bescheiden middelen wil ik wel een aantal trends benoemen die het komende jaar doorzetten en waar we rekening mee moeten houden.

De technologische ontwikkeling. Die versnelt in rap tempo. En dat maakt dat op steeds meer gebieden (computers, gezondheidszorg, techniek, auto's, media etc.) de ontwikkelingen exponentieel verlopen.

Milieu en klimaat. De urgentie om op dit vlak te acteren zal stap voor stap steeds groter worden. Ten dele vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook gewoon omdat het klimaatakkoord ons noodzakelijke aanpassingen gaat voorschrijven.

Internationaal. In november 2020 zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het komende jaar zal de Brexit toch echt wel een feit zijn. Tenslotte zal de nieuwe Europese Commissie op volle toeren draaien. De impact van al deze ontwikkelingen zullen ons op een of andere manier gaan raken.

Nog meer fake nieuws. Fake nieuws is van alle tijden. Door de snelheid van Internet, onze nieuwshonger en het niet kritisch delen van deze zogenaamde informatie, groeit ook de hoeveelheid fake nieuws exponentieel.

Per saldo leiden al deze ontwikkelingen tot maatschappelijke onzekerheid. Koersvast blijven en je vooral niet laten afleiden door incidenten is mijn advies voor 2020."

Meer berichten