Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Woningbouwcorporaties willen sociale huurwoningen aan Kanaalzone, onder meer aan het Jaagpad.
Woningbouwcorporaties willen sociale huurwoningen aan Kanaalzone, onder meer aan het Jaagpad. ((Foto: archief Rodi Media))

Kanaalzone: 'Een fantastische kans voor sociale huurwoningen'

ALKMAAR - Volgens de drie grootste woningcorporaties in de regio is de Kanaalzone een fantastische kans voor sociale huurwoningen. Woonwaard, Kennemer Wonen en Van Alckmaer verwachten zo het grote tekort aan goedkope woningen te verkleinen. Dat hebben drie corporaties laten weten in hun gezamenlijke visie op de sociale woningbouw. In de plannen voor de Kanaalzone staat dat eenderde van de nieuwbouw sociale woningbouw wordt. Het gaat om zo'n 5.000 woningen. Dat aantal is van grote betekenis voor de grote en nog steeds groeiende vraag naar sociale huurwoningen, waarvoor de wachttijd inmiddels zo'n 7 tot 10 jaar bedraagt.

Volgens de regionale regels kan sociale woningbouw ook bestaan uit sociale koopwoningen. Die kun je echter na verkoop niet meer als sociale woning zien. Bovendien liggen de prijzen daarvan zo hoog (tot € 239.000), dat je een bovenmodaal inkomen nodig hebt om die te kunnen financieren. Daarom pleiten de corporaties ervoor om sociale woningbouw in te vullen met alleen huurwoningen. Die huurwoningen moeten dan wel voldoen aan een bepaalde kwaliteit (grootte) en prijs. Woningzoekenden die een sociale huurwoning zoeken, zijn gebonden aan landelijke spelregels. Op welke woningen zij mogen reageren, is afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Zo mag een tweepersoonshuishouden met een huishoudinkomen tot € 31.550 alleen een woning huren met een huur tot € 619,01. Zo zien de corporaties dat de vraag van woningzoekenden vooral ligt onder de huurtoeslaggrenzen van € 619,01 en € 663,40. Daarnaast is er een tekort aan woningen voor jongeren tot 23 jaar, die alleen een sociale huurwoning kunnen huren tot € 432,51.

Maximale huurprijs

Om te zorgen dat er goede woningen tegen de juiste huurprijzen worden gebouwd, is het volgens de corporaties nodig om met alle ontwikkelende partijen afspraken te maken over de grootte en de maximale huurprijs, vinden de corporaties. Dat is heel goed mogelijk in de Alkmaarse Woonnorm, waar de gemeente op dit moment aan werkt. De Kanaalzone is een van de weinige locaties waar het aanbod sociale huurwoningen structureel kan worden verhoogd. Door kwaliteits- en betaalbaarheidseisen in de Alkmaarse Woonnorm op te nemen, kunnen deze woningen ook op lange termijn voldoen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen.

Meer berichten