Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Minister-president Mark Rutte.
Minister-president Mark Rutte. (Foto: Adobe Stock)

Coronacrisis heeft 'duivels' randje: nog steeds geen bezoek aan verpleeghuizen

REGIO - In zijn toespraak tot de Nederlandse bevolking heeft minister-president Mark Rutte vanavond laten weten, welke maatregelen worden gehandhaafd en welke worden versoepeld. De belangrijkste vraag voor veel ondernemers - voorafgaand aan deze conferentie - was: "Wanneer kunnen we weer open en hoe ziet het er in de praktijk uit: die 1,5 meter maatschappij?" Steeds meer ondernemers gaven afgelopen week aan, via eigen videoboodschappen en via ons mediaplatform, de wanhoop nabij te zijn. Als de 1,5 meter-samenleving het nieuwe normaal is, kunnen ze de tent wel sluiten. Ook voor al onze dierbare onderen hielden we ons hart vast. De klap is hard aangekomen: de meeste corona-maatregelen zijn met drie weken verlengd. 

17 miljoen mensen hebben een lange adem nodig in de strijd tegen Corona. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden worden verlengd. Dat moet gaan lukken. Ook komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Maar de overige maatregelen blijven de komende weken onze economie teisteren.

Stap voor stap, langzaam de goede kant op

Minister-president Rutte: "Het gaat het heel langzaam de goede kant op. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag."

"Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met schoolbegeleiding. Als we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten", aldus de minister-president.

Verlenging tot 19 mei

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen maandag 11 mei hun deuren.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.

Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. 

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open. Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel met eigen vervoer naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten. 

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Geen ouders langs de lijn en geen wedstrijden voorlopig. 

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij de 1,5 meter in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 personen worden bezocht.

Evenementen

Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de deze crisis zijn enorm en vraagt voor sommigen, in het bijzonder onze ondernemers, het uiterste. Er is nu weer een nieuwe onzekere fase aangebroken. Pas als de druk die de ziekenhuizen zeggen te hebben is afgenomen, kunnen we uitzien naar meer versoepeling van de verlengde corona-maatregelen.

Meer berichten