Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Column

Column Transitie kan snel gaan

  Column
Column Transitie kan snel gaan
Column Transitie kan snel gaan (rodi.nl)

Bij een bijeenkomst over waterstof liet een inleider twee foto’s zien. Op de eerste foto uit 1900 zien we een straat in New York. De rijbaan staat vol met paard en wagens en één auto. Op de tweede foto zien we diezelfde straat, maar dan 13 jaar later. Deze geeft een totaal ander beeld: het is nu een straat vol auto’s en nog maar één paard en wagen. Dat laat goed zien hoe snel een transitie kan gaan.

Waarom waterstof? Als het gaat om de energietransitie, dan horen we veel over geothermie, warmtenetten en elektrificatie. Waterstof werd nog als weinig kansrijk gezien. Die situatie lijkt nu te veranderen. Klimaatverandering is een groot probleem en vergt een snelle CO2-reductie. Groene waterstof speelt hierin een sleutelrol. Het is een essentiële schakel in de energietransitie, omdat het de inzet van groene elektriciteit kan verbinden met die van “groene moleculen”. Waterstof, als groen molecuul, kan bijdragen aan het transporteren en opslaan van energie. Het is een essentiële duurzame grondstof voor industriële processen en kan ingezet worden voor zeer hoge temperatuur processen waar elektrificatie geen optie is.
Waterstof is niet alleen onmisbaar in een duurzame economie, maar biedt ook kansen: naast CO2-reductie biedt waterstof de mogelijkheid om duurzame energie op kosteneffectieve manier in het systeem te passen en om nieuwe circulaire waardeketens in de Nederlandse economie op te bouwen. Door onze ligging aan de Noordzee hebben we een enorm potentieel aan windenergie. De vele windparken op de Noordzee liggen in belangrijke mate voor de Noord-Hollandse kust. De provincie kan dit gebruiken en van Noord-Holland een kansrijke plek voor waterstofontwikkeling maken. Noord-Holland als dé hotspot voor waterstofontwikkeling.
Net als de foto’s van New York, van ruim een eeuw geleden, kan het beeld voor waterstof snel kantelen in positieve zin. Dat vraagt wel nú investeringen en overtuiging. Dat betekent stappen zetten naar een in een aantal opzichten onzekere toekomst. Het is daarom te prijzen dat overheden in Noord-Holland Noord in hun aanbestedingen voor transportmiddelen eisen stellen aan de te gebruiken brandstof, namelijk waterstof. Dat is een hoopgevende gedachte zo richting 2019.
Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord

Meer berichten