Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Column

Column: Het wordt er niet eenvoudiger op

  Column

Noodzakelijke randvoorwaarden

Voor wie de kranten erop naslaat en de verschillende media volgt is duidelijk: de omgeving waarin we leven wordt in hoog tempo turbulenter. Er wordt gesproken over disruptieve ontwikkelingen. Zekerheden van gisteren gelden vandaag niet meer. Brexit, de uitkomst van het pensioendebat, aanscherping van regelgeving op het terrein van privacy wetgeving; het zijn allemaal zaken waar we eigenlijk weinig invloed op hebben, maar waar wel mee moet worden gedeald en die invloed hebben op strategische keuzes.

Een uitdaging waarvoor iedere ondernemer staat. Een onderzoek van Insight 2018 maakt duidelijk dat ondernemers voor uitdagingen worden geplaatst die zijn te verdelen in vier categorieën: Personeelsbeleid; het vinden en binden van de juiste medewerkers. Naar mijn oordeel is dit op dit moment de belangrijkste uitdaging. Voor zowel het vasthouden van talent als het werven van nieuw talent is strategisch personeelsbeleid een vereiste. Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, adequate en moderne ICT en een uitdagende werkomgeving zijn voorbeelden van noodzakelijke randvoorwaarden. Klantenwerving; oude technieken volstaan hier niet meer. Op het juiste moment daar zijn waar de klant zoekt vraagt een heel andere inrichting van processen in de organisatie. Product- en dienstinnovatie; acteren en presteren in het tijdperk van de nieuwe digitale economie met nieuwe digitale platformen is een grote opgave. Denk daarbij aan de rol van datascience en artificial intelligence. Digitale veiligheid; houdt direct verband met de vorige twee categorieën. De nieuwe Europese Privacy Wetgeving, ook wel AVG genoemd, heeft veel impact en de vraag is of iedere onderneming zijn zaken op dat gebied wel op orde heeft.

Genoeg uitdagingen waarvoor de ondernemer wordt geplaatst. In je eentje oplossingen vinden kan soms lastig zijn. Daarom is het mooi dat er in de regio tal van activiteiten, projecten en initiatieven zijn waarbij ideeën over oplossingen uitgewisseld kunnen worden.

Concrete voorbeelden van dit soort initiatieven in de regio: Het Huis van het Werk (van en voor ondernemers): www.huisvanhetwerk.nl Datascience Alkmaar: www.datasciencealkmaar.nl Innovatielab van InHolland: www.gebouw-c.nl

Mijn conclusie is dat de uitdaging groot is, maar dat er ook talloze mogelijkheden om op laagdrempelige wijze kennis te verwerven.

Thijs Pennink

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Meer berichten