Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd)
Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn

  Nieuws
Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd)
Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit de jaarlijkse barometer die 28 indicatoren monitort binnen acht thema’s. In vergelijking met Nederland springt Noord-Holland er met name positief uit op de thema’s economie, demografie en opleiding.
De barometer laat in één oogopslag zien hoe Noord-Holland ten opzichte van de rest van Nederland scoort op het gebied van economie, demografie, wonen, inkomen & vermogen, werk, opleiding, milieu & leefomgeving en levensgeluk. Elk thema heeft minimaal twee en maximaal vier indicatoren. Zo heeft het thema economie de indicatoren: bruto binnenlands product per hoofd bevolking, consumentenvertrouwen en groei in werkgelegenheid en aantal bedrijfsvestigingen. Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken: “Iedere Noord-Hollander heeft baat bij een gezonde economie. De barometer helpt ons en onze partners om de juiste keuzes te maken om onze welvaart, leefomgeving en werkgelegenheid structureel te versterken.”


Sterke groei

De provincie scoort goed op het thema economie omdat Noord-Hollanders positiever zijn over hun economische situatie dan voorheen; het aantal bedrijfsvestigingen in 2017 met 3,8 procent steeg (ter vergelijking in Nederland met 3,3 procent); werkgelegenheid groeide met 1,4 procent (in Nederland met 1,5 procent); het bruto binnenlands product per hoofd bevolking is in 2016 in Noord-Holland € 47.800 (in Nederland is dit aanzienlijk lager met € 37.200). Op het thema opleiding scoort Noord-Holland vooral goed omdat het percentage hoger opgeleiden toeneemt; bij demografie is dat omdat de bevolking groeit en in vergelijking met andere provincies minder last heeft van vergrijzing.
Economie aanjagen

De provincie trekt voor de periode 2016 – 2019 € 90 miljoen uit om de Noord-Hollandse economie duurzaam aan te jagen. In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij innoveren. Om bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer te maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar, voor herstructurering in de glastuinbouw zo’n € 10 miljoen.

Meer berichten