Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. (Foto: aangeleverd)
Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

Speel slim in op fiscale wijzigingen 2019 Ondernemers in 2018 nog aan zet

  Nieuws
Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. (Foto: aangeleverd)
Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

Welke fiscale maatregelen kunnen ondernemers dit jaar nog treffen? En hoe voordelig pakken die uit. Op welke manier kunnen zij slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

1. Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen. Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kunnen de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek worden gebracht. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar, en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom met uw adviseur of het voor u lucratief is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het ook interessant voor u om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.
2. Los excessieve lening af via dividenduitkering. Excessief lenen bij de bv wordt vanaf 2022 belast. Het is daarom verstandig leningen bij uw bv boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van Box 2. Een lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.
3. Gebruik uw vrije ruimte over 2018. Benut ook dit jaar uw vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk doet.
4. Lage btw? Factureer vooruit. Het lage btw-tarief stijgt 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt echter niet nageheven. Levert u goederen en diensten tegen het lage btw-tarief, dan kunt u hier gebruik van maken.
5. Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek kunt u de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven vanaf volgend jaar is de uitkering in veel gevallen lager belast. Zorg dat u de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt. Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2018.
6. Plan uw investeringsaftrek. Maximeer uw investeringsaftrek door uw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van uw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreidt u de investering echter over 2018 en 2019 en investeert u dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.
7. Investeer nog dit jaar energiezuinig. Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 54,5%, volgend jaar nog maar 45%. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.
8. Koop met korting pensioen in eigen beheer af. De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. Deze bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5% in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit tot en met 2019 nog mogelijk met korting en zonder revisierente.
9. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan. Heeft u in 2017 winst behaald, maar sluit u 2018 vermoedelijk af met een verlies? Dien dan na uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017. Een eventuele afwijking van de aangifte wordt bij de definitieve aanslag hersteld.
10. Schaf een dure elektrische auto nog dit jaar aan. Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto's die duurder zijn dan € 50.000 een bijtelling van 22%, voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. Koop een duurdere elektrische auto daarom vóór eind 2018. De lage bijtelling van 4% voor deze auto houdt u dan nog maximaal vijf jaren.
Bron: SRA-Nieuwsbank

Meer berichten