Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Bij verandering van baan gaat het pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever. (Foto: aangeleverd)
Bij verandering van baan gaat het pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

Wetswijzigingen voor ondernemers Veranderingen per 1 januari 2019

  Nieuws
Bij verandering van baan gaat het pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever. (Foto: aangeleverd)
Bij verandering van baan gaat het pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

REGIO - Het bedrijfsleven, in de meest uiteenlopende sectoren, krijgt vanaf 1 januari 2019 - in veel gevallen - te maken met veranderingen in (belasting)wetgeving. nhzaken maakte een selectie.
* Het kabinet wil het belastingstelsel makkelijker maken. In de plaats van vier zijn er straks nog twee belastingschijven.
* De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden wordt ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van btw.
* De looptijd van de zogenoemde 30%-regeling, wordt verkort van naar vijf jaar. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland.
* Vergoeding voor affectieschade bij ongeval. Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval, of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op, dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding.
* Werknemers krijgen vanaf 2019 één week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin is bevallen. Er komt een recht op extra onbetaald verlof met recht op een UWV-uitkering vanaf 2020.
* De twee betalingsregelingen van de Belastingdienst (één voor belastingschuld en één voor toeslagschuld) worden vervangen door één regeling. Schulden aan de Belastingdienst moeten straks binnen twaalf maanden worden terugbetaald.
* De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen.
* Het kabinet wil de voorwaartse verliesverrekeningsperiode in Box 2 verkorten van negen naar zes jaar.
* Werknemers kunnen twee weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof.
* Bij verandering van baan gaat het pensioen automatisch mee naar de nieuwe werkgever.
* Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%.
* Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten vanaf 2019 melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen.

Meer berichten